Welkom in mijn atelier…

Vind jij dat je creatief bent? Of denk je van niet, omdat je vindt dat je niet kunt schilderen of nauwelijks een poppetje kunt tekenen?

Bij het woord creativiteit denken we al snel aan kunst. Tekenen, schilderen, knutselen, beeldhouwen en zo.

Creatief zijn betekent buiten de grenzen gaan op het gebied van waarnemen, denken en doen.

Het betekent dat je iets nieuws ziet, vindt, doet of maakt. Creativiteit heeft te maken met originaliteit, maar ook met inventiviteit en met daadkracht.

In alle gevallen heeft creativiteit te maken met loskomen van vastgeroeste patronen. Je hebt er wel een beetje lef voor nodig.

Creativiteit gaat dus over loslaten.

Vrij zijn van vooroordelen, angsten en verwachtingen, zodat je weer met een frisse blik om je heen kunt kijken.

De linkerhersenhelft bevat o.a. ons vermogen om logisch te redeneren, structuur aan te brengen. Onze rechterhersenhelft bevat o.a. ons gevoelsleven en daar huist ook onze creativiteit. Normaal gesproken heeft iedereen beide hersenhelften. Dus iedereen is in staat zijn creatieve kant aan te spreken!

Heb jij ook zin om je creativiteit weer eens aan te spreken? Maar zie je het niet zitten om hiervoor van alles aan te schaffen? Neem dan contact met me op en we maken een afspraak.

Naast mijn praktijk als wandelcoach vind ik het fijn om mijn energie en fantasie om te kunnen zetten in creativiteit. Het helpt mij om te ontspannen en het is bovendien gezellig om samen met anderen te doen.

Ik geef verschillende creatieve workshops geschikt voor minimaal 4 personen